دوره بارداری - ماه ششم تا نهم

نوزادان نارس با سن حاملگی کمتر از سی و چهار هفته و وزن کمتر از دو هزار گرم در معرض خونریزی داخل بطن های مغز هستند. لذا در چهار الی هفت روز بعد از تولد سونوگرافی مغز انجام میشود. سونوگرافی های بعدی هفته سوم و سپس سی الی چهل روزگی انجام می شود بنابراین اگر از نوزاد در منزل نگهداری می کنید سونوگرافی های بعدی فراموش نشود.

در درجات خفیف خونریزی مغزی اغلب بهبود حاصل می شود اما خونریزی های متوسط تا شدید سبب تجمع آب در بطن های مغزی می شود.

تمامی نوازادان نارس در معرض مشکلات شنوائی هستند و باید ارزیابی شنوائی پس از ترخیص انجام شود.

نوزادان نارس معمولا دچار کم خونی می شوند تجویز مکملهای مثل آهن، اسید فولیک و ویتامین ای در جلوگیری از کم خونی موثر است.

نوزاد نارس مستعد دررفتگی مادرزادی مفصل ران است بنابراین سونوگرافی از مفاصل لگن حدود 2 ماهگی توصیه می شود.