دوران نوزادی - هفته چهارم

نوزادان در طول شبانه روز بیشتر اوقات خود را در خواب سپری می کنند. به طور متوسط نوزادان 16 تا 18 ساعت در شبانه روز می خوابند. پس از هفته ششم زندگی، میزان خواب نوزاد به 15 تا 16 ساعت تقلیل یافته و در چهار ماهگی به 9 تا 12 ساعت، به علاوه ی خواب های میان روزی می رسد. کودکان شش ماهه به طور متوسط در حدود 10 تا 12 ساعت می خوابند.

 نوزادان تازه‌ به‌ دنیا آمده را باید هر 3 تا 4 ساعت یکبار بیدار کرد تا مبادا گرسنگی وافت قند  حین خواب برای آنها مضراتی داشته باشد.

 

بهترین روش خواباندن نوزاد به پشت یا پهلو است. خواباندن روی شکم به طور متناوب در ساعاتی از روز به مدت 20 دقیقه به شرطی که پدر مادر یا مراقب کودک مواظب تنفس وی باشند برای پیشگیری از صاف شدن پشت سر نوزاد فاقد اشکال است. گذاشتن بالش زیر سر نوزاد و شیرخوار تا دو سالگی توصیه نمی شود

از خواباندن نوزاد روی پا و تکان دادن او به چپ و راست اجتناب شود