عفونت ها

عوارض واکسیناسیون

عوارض واکسیناسیون

از عوارض شایع واکسیناسیون در کودکان تب می باشد. این تب در اغلب اوقات بسیار خفیف می باشد. چنانچه نوزاد پس از تزریق، دچار تب و بی قراری شد ...