پوست و مو

تابش خورشید

تابش خورشید

كودكان را تا قبل از ٦ماهگی باید از تابش مستقیم و شدید آفتاب حفظ کرد