دهان و دندان

بهداشت دهان کودکان

بهداشت دهان کودکان

تمیز کردن لثه و دندان هاي شیرخوار و نحوه مسواک زدن کودکان 1 تا 2 سال، 3 تا 5 سال،6 تا 12 سال به شرح ذیل است