عوارض واکسیناسیون

عوارض واکسیناسیون

تاریخ انتشار مقاله: 1398-01-12 نویسنده : 1 منبع : 1 بازدید : 597
عوارض واکسیناسیون

از عوارض شایع واکسیناسیون در کودکان تب می باشد. این تب در اغلب اوقات بسیار خفیف می باشد. چنانچه نوزاد پس از تزریق، دچار تب و بی قراری شد نیاز است برای کم کردن تب اقداماتی صورت گیرد.

کم کردن تب کودک، بی قراری وی راهم کمتر می کند اما توجه کنید که  تب های بیشتر از 39 درجه سانتی گراد و مواردی نظیر گریه غیر معمولی و بی قراری نیازمند توجه و مراجعه فوری به پزشک است.

درد و تورم محل تزریق واکسن ممکن است طبیعی باشد اما اگر محل واکسن برای بیش از یک روز متورم یا قرمز بماند هم باید به پزشک مراجعه نمایید

در کودکان با بیماری خاص ، سابقه تشنج و حساسیت قبل از تزریق واکسن با پزشک خود مشورت کنید