رشد و تکامل

رشد و تکامل

تاریخ انتشار مقاله: نویسنده : منبع : بازدید : 460
رشد و تکامل

رشد وتكامل كودك از مسايل مهم مورد نظر پزشكان اطفال و دغدغه بسياري از والدين است .

در اين بررسي به موضوع سير تكاملي توانمندي هاي كودك ميپردازيم و سن كسب اين توانمندي ها را بررسي مي كنيم: 

٢هفتگی: سر  را به این طرف و آن طرف ميكشد 

١ماهگی: لبخند بي هدف

٢ماهگی: لبخند زوج(اجتماعی)

٣-٤ماهگی :گردن مي گيرد و بلند می خندد

 ٥ ماهگی: توانمندي هاي حركت را پیدا می کند

6ماهگی:  آ  بَ می گوید

٩ماهگی: امکان دد و ماما گفتن و سینه خیز کردن (با کمک) را پیدا می کند

( ١٢ماهگی: امکان گفتن مامان و  بابا  و 1 تا 2کلمه دیگر و راه رفتن (فاصله زياد پاها)دارد

١٥ ماهگي: به تنهایی راه می رود و  به اسم خود واكنش مي دهد و خود را به اين اسم مي شناسد 

١٨ ماهگی:  ۶ تا 10 کلمه رامی گوید. با قاشق خودش غذا می خورد. از پله بالا رفته و به سختی می دود

٢٤ماهگی: گفتن جمله با ٢_٣کلمه، دویدن خوب، قاشق را به خوبی می گیرد، می تواند دایره رسم کند. ازپله هم بالا وهم پایین می رود)

٣٠ماهگی: اسم خود  را مي گويد، درک امروز، فردا، اسم کامل و ضمیر من را دارد. توانایی ایستادن و راه رفتن را دارد.

٣٦ماهگی: دست غالبش را شناسایی می کند، کفش می پوشد، دستش را می شوید، توانایی استفاده از سه چرخه را دارد.

٤٨ماهگی: توان استفاده از قیچی را دارد، به تنهایی می تواند سرویس بهداشتی برود ، لی لی بازی کند، قصه تعریف کند

٦٠ماهگی: ٤ رنگ را می شناسد، توانایی استفاده از دوچرخه دارد، معنی لغات را متوجه می شود