معيارهاي عمل لیزیک و ليزر (PRK) و لازک

معيارهاي عمل لیزیک و ليزر (PRK) و لازک

تاریخ انتشار مقاله: نویسنده : منبع : بازدید : 356
معيارهاي عمل لیزیک و ليزر (PRK) و لازک

معيارهاي عمل لیزیک و ليزر (PRK) و لازک عبارتند از:

» حداقل سن ۱۸ سال و حد اکثر تا زمانی که فرد آب مروارید نداشته باشد.

» عدم تغيير قابل توجه نمره عينك در يكسال گذشته یعنی حداکثر بیش از ۵/. دیوپتر تغییر نکرده باشد.

» ضخامت کافی قرنیه

» نزديک بيني ۱- تا ۱۰- ديوپتر

» آستيگماتيسم ۵/۰ تا ۶ دیوپتر

» دور بینی حداکثر تا ۶+ دیوپتر

» عدم وجود كواتوكونوس (قوزقرنيه) و یا نامنظمی در سطح قرنیه

» عدم وجود بيماريهاي عمومي نظیر انواع روماتیسمِ، دیابت پیشرفته و نقص ایمنی

» عدم حاملگی و شیردهی

» عدم وجود بيماريهاي چشمي مثل گلوكوم (آب سياه) ، آب مروارید، خشکی متوسط تا شدید چشم و بیماری تبخال چشمی،

» گشاد نشدن بیش از حد معمول مردمک چشم در تاریکی

» داشتن توقعات واقعي از قابليت و توانايي‏هاي عمل جراحي ليزر (PRK) يا ليزيك در تصحيح ديد.

اگر از لنز تماسی نرم (soft contact lenses) استفاده می کنید، حداقل از یک هفته قبل استفاده از لنزتان را متوقف کنید.

اگر از لنز تماسی سخت (rigid gas-permeable contact lenses) استفاده می کنید، حداقل از ۳ تا ۴ هفته قبل استفاده از لنزتان را متوقف کنید.

در صورتی که شک داشته باشیم که پس از برداشتن لنز تماسی هنوز تغییرات قرنیه ناشی از لنز به وضعیت طبیعی برنگشته است، اندازه گیری عیب انکسار (تعیین نمره عینک) تا زمان ثابت شدن عیب انکسار با فواصل یک تا چند هفته یکبار تکرار می شود و سپس آزمایشات قبل از عمل انجام می شود.

معاینه کامل چشم پزشکی شامل: معاینه با اسلیت لامپ، اندازه گیری فشار چشم ها، بررسی حرکات کره چشم و بررسی قسمت های خلفی چشم یعنی عصب و پرده شبکیه (پس از ریختن قطره گشاد کننده مردمک) و ارزیابی دقیق عیب انکسار (نمره عینک) و میزان بینائی انجام می شود.

عکس های رنگی خاصی به نام توپوگرافی و پاکی متری و یا ارب اسکن برای ارزیابی قرنیه از نظر اندازه گیری ضخامت قرنیه و عدم وجود قوز قرنیه و آستیگماتیسم نامنظم و بررسی جزئیات نقشه اپتیکی سطح قرنیه انجام می شود.

پس از کسب اطلاعات کافی و آگاهی از توانایی ها و محدودیت های عمل و با انتظارات واقعی تصمیم به عمل گرفته می شود.