فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر پژمان روحانی

دکتر پژمان روحانی

تخصص : فوق تخصص گوارش کودکان

تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، بالاتر از حسينیه ارشاد، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید