متخصص پزشکی ورزشی

دکتر غزاله سلیمانی

دکتر غزاله سلیمانی

تخصص : متخصص پزشکی ورزشی

میرداماد-بین میدان مادر و شریعتی -ساختمان بانک توسعه صادرات ایران -پلاک 24-طبقه 4