فلوشیپ انکولوژی زنان

دکتر سهیلا  امینی مقدم

دکتر سهیلا امینی مقدم

تخصص : فلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر فریبا یارندی

دکتر فریبا یارندی

تخصص : فلوشیپ انکولوژی زنان

تهران پاسداران خيابان شهيد محمود گل نبي نبش ناطق نوري برج زمرد طبقه اول واحد 13